VALUES BASED MANAGEMENT
Values Based Management is een nieuwe methode om sturing te geven aan organisaties, gericht op bezieling door gedeelde waarden.

Kenmerkend is dat de organisatie wordt gezien, niet als een mechanisme maar als een organisme. De wezenlijke waarde van het bedrijf wordt niet afgemeten aan de aandeelhouderswaarde van het moment, maar aan de passie, loyaliteit en inzet van management en medewerkers.
     Dit denken heeft geleid tot herwaardering van het cultural capital van organisaties, de identiteit van bedrijven en instellingen, met erkenning van het feit dat mensen niet alleen willen functioneren in hun werk, maar ook gelukkig willen zijn. Dat de meeste meerwaarde gecreëerd wordt, niet door met incentives gekochte ongeïnteresseerden, maar door mensen die hun werk vanuit hun hart doen.

Het besturen van organisaties vanuit deze inzichten doet een zwaar beroep op leiderschapskwaliteiten. Values Based Management is dan ook sterk gericht op de ontwikkeling van leiderschap. Een groter persoonlijk bewustzijn van leiders is een randvoorwaarde voor een sterkere verankering van het bedrijf in gemeenschappelijke waarden van stakeholders en ook binnen de samenleving als geheel. Invoering ervan op zich is vaak een uitdrukking van zulke groei bij leden van het management.

Ontwikkeling van dit denken door voornamelijk Amerikaanse business gurus als Robert Greenleaf, Richard Barrett, Brenda Rarey, Joseph Jaworski en Lance Secretan heeft ook geleid tot de ontwikkeling van specifieke assessment tools en stuurinstrumenten. Peter ten Hoopen hanteert als gelicenseerde gebruiker de Corporate Transformation Tools van Richard Barrett & Associates en bij projecten in samenwerking met Trompenaars Hamden-Turner het klassieke repertoire aan survey instrumenten zoals IVP en OVP.

Daarnaast wordt een geheel eigen survey apparaat gebruikt, waaronder een test voor de focus op Purpose, geïnspireerd door en voortbouwend op het werk van Mourkogiannis, de door duizenden gebruikte Chakra Test, de Creativity Role Mapper en de Creativity Index (ontwikkeld voor Het Grote Creativiteitsonderzoek met het FD, waarover gerapporteerd in Oh, wat zijn we creatief!) De nieuwste survey, ontwikkeld met FD en Academia Aemstel, brengt in 2009 de relatie tussen werk en zingeving in beeld. De eerste meting is breed, de lezerskring van het FD, en verschaft daarmee een benchmarkt, Wanneer de meting wordt versmald, toegespitst op één specifieke organisatie, toont hij de psychische gezondheid van een organisatie, in acht facetten. Een sterk stuk diagnostiek voor leiders die op inhoud sturen en ernaar streven zingeving tot centraal thema in het ondernemingsdenken te maken.