VALUES BASED MANAGEMENT


CORPORATE CULTURE ASSESSMENT


  • Doel: Het in kaart brengen van de cultuur als gevonden in de distributie van waarden binnen de organisatie, gevolgd door realignment of values, een proces van transformatie dat moet leiden tot een sterkere, meer bezielde organisatie, met minder verloop, minder verzuim, loyalere opstelling tegenover klanten en tegenover de organisatie zelf.
  • Omvat: Alle leden van management, alle medewerkers, eventueel ook selectie klanten en leveranciers en andere stakeholders.
  • Methode: Intake gesprek met een of meer leden van het management, gevolgd door individuele, gesprekken (1 tot 2 uur ieder) met een representatieve steekproef uit directie en medewerkers, en internet-sessies met corporate culture assessment questionaire (15 min. per persoon) voor voltallige bezetting. Analyse en presentatie van resultaten, suggesties voor implementatie. Bij voorkeur gevolgd door samenwerking bij implementatie. Looptijd tot presentatie afhankelijk van bedrijfsgrootte 8 tot 12 weken.
  • Prijs: Wegens geautomatiseerde statistische verwerking van internet-based onderzoek zijn de onderzoekskosten onafhankelijk van de omvang van de organisatie: de basisprijs is gelijk voor organisaties van 30 tot 30.000 werknemers. Voor organisaties met minder dan 30 werknemers worden de kosten per persoon berekend. Analyse, rapportage, presentatie en eventuele implementatie worden gefactureerd op dagdeelbasis.
  • Indicaties: Fusies en strategische allianties (ter meting van de compatibiliteit, 'cultural due diligence'), veranderingen in het management, spanningen, lage productiviteit, onbezielde stemming in de organisatie, hoog verloop, problemen met werving, minder positief beeld in de buitenwereld.