VALUES BASED MANAGEMENTINSTRUMENTARIUMGestandaardiseerde assessment tools
aangepast aan specifieke organisatie


Elke consultancy opdracht wordt getailleerd naar de specifieke kenmerken van de organisatie. Waar wenselijk wordt samengewerkt met geassocieerde consultancy-firma's, zoals Trompenaars Hampden-Turner. Specifiek voor het in kaart brengen van de distributie van waarden wordt een gestandaardiseerde, door Richard Barrett & Associates ontwikkelde onderzoeksmethode gehanteerd. Deze op internet-sessies gebaseerde methode is uitzonderlijk makkelijk inzetbaar, en vergt maar ca. 20 minuten per persoon. De statistische verwerking is deels geautomatiseerd, maar de weging van factoren is en blijft mensenwerk.

Deze beproefde methode wordt door tientallen consultants in de VS en Europa gebruikt en heeft zijn waarde bewezen bij tal van middelgrote en grote organisaties, waaronder World Bank, Siemens, Volvo, ING, Price-WaterhouseCoopers. Hoewel de aanpak is gestandaardiseerd, wordt voor elk bedrijf een eigen toetsingslijst samengesteld, toegesneden op branche, maatschappelijke omgeving, omvang en structuur van de organisatie.

Er zijn drie 'standaard' programma's:Deze kunnen worden aangevuld met:

De assessments zijn erop gericht om in korte tijd (een paar weken) zeer veel boven water te krijgen en een helder beeld te verschaffen van de persoonlijke waarden, dan wel de bedrijfscultuur - met uitsplitsing naar verschillende aandachtsgebieden, en wanneer relevant ook naar diverse niveaus in de hiërarchie van de organisatie. Peter ten Hoopens unieke consulting traject 'Keep the Change' is gericht op het zo snel mogelijk overbodig maken van de consultant. Bij coaching wordt hetzelfde nagestreefd, maar uitgangspunt is daar een relatie op te bouwen - die, wanneer gewenst door de coachee, ook langere tijd kan duren.