VALUES BASED MANAGEMENT


PROFESSIONAL CONSULTANCY


  • Omgeving: actuele knelpunten rond HRM, communicatie, CRM en MD-beleid,
  • Doel: komen tot een heldere probleemstelling, gemeenschappelijke analyse, bespreking van mogelijke oplossingen, ontwerp oplossing en implementatiescenario.
  • Omvat: een aantal leidinggevenden/ medewerkers/ klanten afhankelijk van probleemstelling.
  • Methode: In intake wordt inschatting gemaakt van problematiek, benodigde tijd en proces van onderzoek. Onderzoek zelf is participatief en op draagvlak gericht door middel van interviews, presentaties, discussies en of workshops. Mogelijk kan worden aanbevolen een corporate assessment uit te voeren.
  • Prijs: Facturering op dagdeelbasis of lump-sum afhankelijk van overleg en overeenkomst tussen consultant en opdrachtgever.
  • Indicaties: Underperformance op de genoemde terreinen.