De Vier Stappen naar Zakelijk Geluk


1. Gedeelde visie en missie 
Leid het bedrijf volgens een visie en missie die door werknemers wordt onderschreven. Winst hoeft hier niet in voor te komen, authenticiteit en integriteit kunnen er niet in ontbreken.
   Winst: bezieling, focus
2. Loyale medewerkers 
De ge´nspireerde, tevreden medewerkers voelen zich persoonlijk betrokken, nemen eigenaarschap en worden de organisatie loyaal. Hier zit grote winst, alleen al aan wervings- en inwerkingskosten.
   Winst: hogere productiviteit,
 minder verloop
3. Loyale inzet voor klanten 
Deze loyale opstelling leidt tot een grotere inzet bij het van dienst zijn van de klant. Fundamenteel voor 85-90% van alle economische actitiviteit.
   Winst: gelukkiger klanten
4. Loyale klanten 
Door de loyale bediening wordt de klantentevreden-heid verhoogd, wat resulteert in loyale klanten. De belangrijkste voorwaarde voor winstgevendheid.
   Winst: meer inkomen
Bottom line 
   Winst: voor alle stakeholders