VALUES BASED MANAGEMENT


TEAM VALUES ASSESSMENT  • Doel: Vaststellen vanuit welke waarden leden van het management opereren, en in welke mate deze waarden door anderen worden gedeeld. Om hierdoor te komen tot beter inzicht de ziel van de organisatie - en een beter zelfinzicht: hoe denk ik dat ik ben, hoe zien anderen me, en hoe zouden anderen graag zien dat ik me opstelde. Met als gevolg een meer samenhang vertonende organisatie met breder gedragen doelstellingen, waarden en prioriteiten. En op persoonlijk niveau versnelde groei door betere zelfkennis.
  • Omvat: Alle leden van management, en selectie uit of voltallig personeel.
  • Methode: Intake gesprek met een of meer leden van het management, gevolgd door individuele, gesprekken (1 tot 2 uur ieder), en internet-sessies met leadership assessment questionaire (15 min. per persoon). Analyse en presentatie van resultaten, suggesties voor implementatie. Eventueel, en bij voorkeur, gevolgd door hands-on hulp bij implementatie. Looptijd tot presentatie 4 tot 6 weken.
  • Prijs: Voor het internet-based onderzoek wordt de prijs voor kleine groepen (tot 30 personen) berekend. Waar dat voordeliger is (minder dan 5 personen), wordt per persoon berekend. Analyse, rapportage, presentatie en eventuele implementatie worden gefactureerd op dagdeelbasis.
  • Indicaties: Fusies en nieuwe strategische allianties (ter meting van de compatibiliteit), veranderingen in het management, spanningen, lage productiviteit, onbezielde stemming in de organisatie, hoog verloop, problemen met werving.