When your spirit wants to soar, give it wings...
BRONNEN VAN INSPIRATIE

Individuele auteurs
 • Greenleaf Center for Servant Leadership, bouwt voort op het werk van Robert Greenleaf.
 • Richard Barrett, auteur van Liberating the Corporate Soul, 'values guru' en ontwerper van de Corporate Transformation Tools.
 • Brenda Rarey, heeft met Richard Barrett samengewerkt aan de ontwikkeling van zijn methode om waarden in een organisatie meetbaar te maken.
 • Aviv Shahar van Amber Network. Citaat uit briefwisseling: "Real learning is what we do when we don't know what to do."
 • Thomas H. Brady, auteur van Ignite the Champion Within, executive coach.
 • Hazel Henderson, auteur, futurist.
 • Margaret Wheatley, visionary consultant concerned about 'restoring hope to the future'.
 • Martin Rutte, auteur, consultant, Spirituality in the Workplace.
 • From the Four Directions, een groep praktijkgerichte dromers: "We dream of a world where every organization knows how to bring out the best in us humans: our creativity, our caring, our desire for peace and health." Gelieerd aan het Berkana Institute.
 • Alan Heeks, auteur van The Natural Advantage over "human sustainability at work: applying the principles of organic growth to show you how to achieve results whilst renewing your potential."
 • Lance Secretan, auteur van Reclaiming Higher Ground over terugkeer naar hogere waarden in zakelijke omgeving.
 • JoAnna Brandi, consultant, trainer, Customer Retention and Loyalty.
 • Sharon Drew, New Sales Paradigm.
 • Jim Deaver heeft ruim twintig jaar gewerkt op het gebied van personal mastery en schrijft daar mooi en helder over, onder meer in The Way of Harmony: Walking the Inner Path to Balance.
 • Mallen Baker, indrukwekkende one-man site over de wijze waarop bedrijven omgaan met de gedachte van corporate citizenship.

Publicaties
Andere interessante sites
 • The Association for Spirit at Work, organisatie gericht op bevordering van spiritualiteit in zakelijke omgevingen.
 • AlterNet, een alternatieve nieuwsbron over globale verbondenheid, sustainability en aanverwante thema's.
 • Business as an Agent of World Benefit, een wereldwijde studie naar de mogelijkheden om bedrijven een rol van betekenis te laten spelen in het streven naar een betere samenleving.
 • Centre for Human Emergence, opgericht door de bekende goeroe Don Beck. Citaat: "The Center for Human Emergence will help facilitate the conscious emergence of the human species using a synthesis of profound breakthroughs in human knowledge and capabilities, encompassing natural pattern coherence, mega-integration, unification, expanded whole mind capacity, deep intelligence and consciousness."
 • Extropy Institute, site van de Extropians (een groep Transhumanisten), die geloven in een bewust streven op alle fronten, met gebruikmaking van al onze talenten en technische mogelijkheden, waaronder genetische manipulatie, naar hogere stadia in de evolutie van de mens.
 • Findhorn Foundation, een van de grootste centra voor persoonlijke transformatie, leerschool voor veel corporate guru┤s.
 • Foundation for European Leadership Door Twan van de Kerhof opgericht platform voor de ontwikkeling en versterking van Europees leiderschap.
 • Coaching Network UK
 • Spirit at Work, Beroepsvereniging voor mensen die aktief zijn op het gebied van spiritualiteit in zakekelijke omgevingen.
 • Appreciative Inquiry Commons, kern van de AI gemeenschap, onderdeel van de Weatherhead School of Business aan Case Western Reserve University.
 • Foundation for International Spiritual Unfoldment gebaseerd op de leer van Gururaj Ananda Yogi.
 • Berkana Institute,research stichting die nieuwe wegen zoekt voor de organisatie van het menselijke streven. Gebaseerd op het werk van Wheatly.
 • European Baha'i Business Forum, gericht op ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • World Ideas Network
 • AlterNet, goede aanvulling op CNN.com, met een kritische kijk op het wereldgebeuren en in het bijzonder op het zakenleven, de politiek en de media.
 • Earth Council, opstellers van het Earth Charter
 • The World Business Academy
 • Social Venture Network (SVN)
 • The Next Twenty Years Series, een insiders' kijk op de toekomst.
 • The Open University, sub-site over business ethics.
 • The Sea of Faith Network, "an association of people who have a common interest in exploring religious thought and expression from a non-dogmatic and human-oriented standpoint".
 • Business in the Community een gemeenschap van ruim 700 Britse bedrijven die gericht zijn op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving.
 • Vipassana Research Institute van Satya Narayan Goenka.
 • Serious Seekers, een centrum voor onderzoek naar de onderliggende waarheden in verschillende godsdiensten, en naar de mogelijkheden voor spiritualiteit in een moderne samenleving.
 • ValueReporting, sub-site van PriceWaterhouseCoopers over in 2001 ge´ntroduceerde nieuwe waarderingsgrondslag, waarbij niet alleen naar de balans en de aandeelhouderswaarde wordt gekeken, maar ook naar het cultureel en menselijk kapitaal.
 • Pancultural Associates.
 • Depree Leadership Center, van waaruit het gedachtegoed van Max De Pree middels mentoring, consultancy en cursussen wordt uitgedragen.
 • CSR Europe online, "The reference centre on Corporate Social Responsibility". Dagelijks geupdate clearinghouse met informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa.
 • Business for Social Responsibility is een wereldwijde organisatie die aangesloten bedrijven helpt succes te bereiken met respect voor morele waarden, mensen, de gemeenschap en het milieu.
 • Eldis, portal met informatie over ontwikkeling, energiegebruik, sustainability, sociaal verantwoord ondernemerschap e.d.
 • Systems Theory hub, met talloze links, sommige ervan helaas dood, maar de meeste zeer levend en verrassend.
 • BusinessEthicsCanadese website met verwijzingen naar informatie op het gebied van bedrijfsethiek, onder andere The Caux Roundtable en het European Business Ethics Network.
 • Nationaal IntegriteitsdebatWeerslag van het Nationaal Integriteitsdebat dat in het voorjaar van 2003 werd georganiseerd door Stichting Maatschappij en Onderneming en Het Financieele Dagblad.
 • Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen Informatie over duurzaam ondernemen, onderverdeeld naar People, Planet en Profit, waaronder kennisnetwerk met links naar relevante organisaties en informatiebronnen. Uitgebreid boekenoverzicht met titels over ethiek en integriteit in het bedrijfsleven.
 • Netwerk Bedrijfsethiek Nederland Netwerk gevormd door mensen die de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven en non-profit organisaties in de meest brede zin van het woord willen bevorderen. Informatie over de activiteiten van het Netwerk en links naar relevante organisaties.
 • A World Connected Gedegen portal voor ieder die ge´nteresseerd is in global issues.